Skip Menu

참되고 정의로운,
창의적 역량을 갖춘 간호전문인 양성!

공지사항

코로나19 관련 체육관 재개장 일정안내

 체육관 2020.06.05 10:25 1952

코로나19 관련하여 체육관 재개장 일정을 아래와 같이 알려 드립니다.


 


                           - 아 래 -


                                                                                    


1. 시범운영일정 : 20200611() ~ 12() 07:00 ~ 22:00


                                 20200613() 09:00 ~ 17:00


 


2. 정상운영일정 : 20200615() 부터   (단 신규가입신청은 71일부터 가능)